Hakukoneoptimointi

Kuinka nopeasti hakukoneoptimoinnin tulokset näkyvät?

Hakukoneoptimoinnin ehdottomasti yleisin kysymys on: ”kuinka kauan kestää saada sivustoni Googlen ensimmäiselle sijalle?”. Vastaus ei ole koskaan yksiselitteinen. Kysymys itsessään on absurdi ja saattaa pohjautua vanhaan tietoon hakukoneiden toiminnasta.

Vaihda kysymyksen muotoa

Hakukoneoptimoinnin tärkeimmäksi tavoitteeksi mielletään lähes aina ensimmäisten hakusijoitusten saavuttaminen. Hakukoneoptimoinin tavoitteet ovat kuitenkin paljon merkityksellisemmät. Hakukoneoptimoinnin päätarkoitus on raivata myynnin tiellä olevat esteet. Huono hakukonesijoitus on vain yksi myyntiä vaikeuttava hakukoneoptimoinnin osa-alue. Oikea kysymys olisi:

”Kuinka nopeasti hakukoneoptimointi vaikuttaa myyntiin?”.

Hakukoneiden alkuvuosina hakukoneiden kärkisijoille saattoi päästä varsin yksinkertaisella taktiikalla: tuolloin riitti yrityksen tärkeiden avainsanojen toistaminen sivuston sisällössä. Tänään hakukoneet eivät enää toimi tällä kaavalla eikä taktiikka tuo toivottuja tuloksia.

Hakukoneoptimoinnan aloittaminen on melko yksinkertaista, mutta menestyksekkääseen optimointiin tarvitaan hyvä strategiasuunnitelma ja osaamista. Hakukoneoptimoinnin tilaaminen ammattilaiselta on hyvä ratkaisu silloin, kun yrityksen näkyvyys on myynnin perusedellytys.

Kuinka nopeasti sivustoni nousee hakukoneiden kärkisijoille?

Vastausta on vaikea kertoa lyhyesti. Hakukoneoptimoinnin nopeus ja menestys riippuu useista osatekijöistä, jotka liittyvät sivustosi historiaan, laajuuteen, sisältöön ja aiemmin tehtyihin optimointeihin. Jokainen hakukoneoptimoitava sivusto on yksilö ja kahden lähes identtisen sivuston optimointi voi tuoda erilaisia tuloksia. Täysin uuden sivuston optimoiminen voi viedä helposti kaksinkertaisen ajan verrattessa sivustoon, joka on ollut verkossa viiden vuoden ajan. Kilpailijat ja muut saman alan verkkosivustot vaikuttavat selkeästi hakukoneoptimoinnin tulosten syntyyn. Erittäin kilpailluilla aloilla hakukoneoptimointi tarkoittaa pitkäjänteistä optimointityötä, mutta vähäisen kilpailun omaavilla aloilla voi saada merkittäviä tuloksia hyvinkin nopeasti.

Hakukoneoptimoinnissa tuloksiin vaikuttavat sisäisten asioiden ohessa myös ulkoiset seikat. Kaikki riippuu kaikesta eikä kaikkiin tekijöihin pysty vaikuttamaan itse. Tällaisia tekijöitä ovat mm. kilpailijoidesi määrä, kilpailijasi toimet sekä asiakkaasi mieltymykset.

Kilpailluilla aloilla sinun on vaikea menestyä hakukoneoptimoinnissa kymmenillä tai sadoilla avainsanoilla. Kovasti kilpailulla alueella on huomattavasti helpompaa parantaa löydettävyyttä Eravian verkkoprofiililla, joka painottaa paikallisia palveluita yleisen löydettävyyden sijaan.

Mistä hakukoneoptimointi muodostuu

Ennen työn aloittamista on hyvä tiedostaa miten hakukoneoptimoinnin tuloksien syntymiseen kuluu aikaa ja mistä ne muodostuvat. Esimerkit ovat yksinkertaistettuja arvioita niistä toimista, joita sivuille yleisimimmin tehdään. Arviot vaihtelevat suuresti riippuen yrityksen toimialasta tai internet-sivuston koosta.

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe käsittelee oman internet-sivustosi muokkaamista siten, että hakukoneet pääsevät tutkimaan sisältöä vaivattomasti. Tämä voi tarkoittaa:

  • sivuston uusimista
  • sivuston järjestyksen uudelleenjärjestelemistä
  • navigoinnin muokkausta
  • title-tagien ja metatietojen muokkaamista
  • sivuston latausnopeuden parantamista
  • sivuston turvallisuuden lisäämistä

Hakukonesijoitukset merkitsevät yritysten kävijäliikenteelle paljon, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Sivuston sisällöllä on suuri merkitys, sillä hakutulosten ensimmäinenkään sijoitus ei tuota asiakkaita jos sen sisältämä sisältö on heikkoa. Hakutulosten ensimmäinen sijoitus ei tulisi olla ainoa optimoinnin tarkoitus.

Ohessa on suuntaa-antava aikataulu:

  • Ensimmäinen kuukausi: sivuston tutkiminen ja analysointi, avainsanastrategia ja -suunnitelma.
  • Toinen kuukausi: teknisen hakukoneoptimoinnin aloittaminen, jonka aikana sivustoa muokataan hakukoneystävällisemmäksi. Joissakin tapauksissa sivustoon on tehtävä suuriakin muutoksia, jotka voivat pidentää muokkausaikaa. Suurien muutosten aikana hakukonetuloksissa ei juurikaan tapahdu muutoksia.
  • Kolmas kuukausi: hakukoneoptimoinnissa keskitytään sisällön luomiseen. Blogiartikkelit, tuotekuvaukset ja muut sivustot saavat oikeanlaista täytettä. Kirjoitustyön jälkeen hakutuloksissa voi jo ilmentyä muutoksia, mutta sivuston kävijämääriin niillä ei vielä ole suurta vaikutusta.
  • Neljäs kuukausi: Sisällön luominen ja muut edellä mainitut toimenpiteet jatkuvat. Linkitykset tulevat työn alle. Hakukonesijoitukset ovat selkeässä nousussa ja saatat huomata asiakasmäärien lisääntyneen. Tulokset ovat kuitenkin kaukana lopullisista tavoitteista, mutta kertovat että hakukoneoptimoinnin eteen tehty työ on ollut onnistunuttta.
  • Viides kuukausi: viimeistään tässä vaiheessa sosiaalisen median mahdollisuudet otetaan hyötykäyttöön. Sosiaalinen media tuo vahvoja linkityksiä, jotka ovat tärkeitä sivuston hakukonenäkyvyydelle. Sivustosi kävijämäärät ovat lisääntyneet selkeästi ensimmäisestä kuukaudesta.
  • Kuudes kuukausi: Keskityt yhä enemmän sisällön tuottamiseen ja sivustosi markkinointiin esimerkiksi hakukonemainonnan sekä sosiaalisen median avulla.

Kuuden kuukauden aikana hakukonesijoituksissa tulisi tapahtua selkeitä muutoksia. Kuuden kuukauden aikana muutokset ovat vasta alussa ja ne tulevat voimistumaan vuoden 12 kuukauden päätteeksi ja sen jälkeen. Jossain vaiheessa hakukonetulokset ”vakiintuvat” ja strategiaksi voi vaihtaa jo saavutettujen tulosten säilyttämisen.

Kuinka nopeasti hakukoneoptimointi vaikuttaa myynnin lisäämiseen?

Liian usein ihmiset havittelevat hyviä sijoituksia perehtymättä kuitenkaan niiden perimmäiseen tarkoitukseen: myynnin lisäämiseen. Ostamisen tiellä hakukonenäkyvyys on vain yksi osatekijä.

Hakukoneoptimoinnin viemä aika ja budjetti aliarvioidaan usein. Hyviä tuloksia saadaan vain harvoin lyhyellä hakukoneoptimoinnilla ja pitkäjännitteinen työ on ainoa mahdollisuus tuottaa hyviä tuloksia. Nopeast päätelmät hakukoneoptimoinnin tehokkuudesta ovat turhia ensimmäisten kuukausien aikana. Hakukoneoptimointi on markkinointia, jonka hyötyjä on tarkoitus kerätä tulevien vuosien aikana.

Hakukoneoptimointi on tänään helpompaa kuin huomenna

Hakukoneoptimointi ei tule olemaan koskaan yhtä helppoa kuin se on tänään. Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti ja ne ymmärtävät päivä päivältä enemmän sivuston sisältöjä ja merkityksiä. Huomenna hyviä sijoituksia varten joudutaan tekemään yhä enemmän työtä.

Esimerkki hakukoneoptimoinnista: Eravia

Esimerkissämme käytämme näytteenä omaa sivuamme. Päätimme tehdä sivuistamme monipuolisemmat ja tuoda enemmän tietoa asiakkaidemme luoksi. Samalla päätimme kokeilla miten hakukoneoptimointi toimisi meille. Valitsimme yhdeksi tärkeäksi avainsanaksi ”hakukoneoptimointi”-hakusanan, jolla arvelimme asiakkaidemme etsivän palveluitamme. Se on myös samalla erittäin kilpailtu sana hakukoneoptimoijien joukossa. Haaste oli suuri, sillä ensimmäisen hakusijoituksen paikka on monelle tekijälle jo itsessään tärkeä meriitti ja taidonosoitus.

Optimoinnin haasteena oli näkymättömyys. Olemme tehneet hakukoneoptimointia asiakkaillemme vuodesta 2006, mutta sivuillamme ei ole koskaan ollut hakukoneoptimointi-palvelun lisäksi muuta mainintaa. Emme ole koskaan ole olleet Googlen hakutuloksissa tuolla hakusanalla.

Päätimme tehdä hakutuloksiin muutoksia ja tuoda palveluitamme asiakkaidemme nähtäville. Ensimmäisien kahden kuukauden aikana hakutuloksia ei löytynyt. Olimme kaukana hakutuloksista. Kolmannen kuukauden jälkeen ilmestyimme yksinkertaisella optimoinnilla Googlen kahdeksannelle sivulle. Tämän jälkeen aloitimme sisällön kirjoittamisen sekä otimme käyttöön sosiaalisen median. Hetken aikaa sijoitus pysyi vielä vakiona, kunnes se nousi muutaman pykälän sijalle kuusi. Tällä hetkellä kevyttä optimointityötä on sivuston kanssa tehty yhteensä neljä kuukautta ja tällä hetkellä löydymme sivulta kaksi. Tulevien kuukausien aikana on todennäköistä matkan jatkuvan etusivulle ja kohti kärkeä. Sivun ensimmäisien sijoitusten hätyytttely riippuu kirjoitustahdistamme ja siitä miten kirjoituksemme otetaan vastaan. Aivan ensimmäisiä sijoituksia tuskin koskaan saamme haltuun, sillä ne ovat keränneet taakseen ylivoimaisen paljon historiaa ja paljon linkityksiä.

Pyydä tarjous

Annamme mielellämme tarjouksen

Ota yhteyttä

Kysy palveluistamme tai anna palautetta

Kerro projektistasi

Me teemme siitä todellisen

Kerro yrityksestäsi ja tilaa palveluita