Internet-sivujen suunnittelu

Millainen on hyvä internet-sivu?

Mikä tekee internet-sivusta hyvän? Vastaus ei ole sivuilla olevat hienot kuvat tai sivuston latausnopeus. Kuvat tai latausnopeudet eivät yksistään tee sivua hyväksi. Hyvä sivusto on monen tekijän summa, joista muutamat osatekijät nousevat hieman toisia korkeammalle.

Hyvä internet-sivusto koostuu monesta osasta

Yksittäiset tekijät eivät tee sivustosta hyvää. Hyvä kokonaisuus koostuu monesta yksittäisestä tekijästä, jotka ovat kuitenkin kaikkien toteutettavissa. Yhdistävänä tekijänä hyville nettisivuille on niihin panostettu aika. Hyvä internet-sivu koostuu tiukasta ammattitaidosta, jonka huolellisesti rakennettu myyntipuhe siirretään digitaaliseen muotoon.

Tämä artikkeli käsittelee miten saat internet-sivuistasi toimivat, asiakaslähtöiset ja ennen kaikkea myyvät.

Mikä tekee verkkosivustosta hyvän?

Millainen sisältö saa sinut kuluttamaan aikaa websivustolla minuuteista toiseen?

Perusta sivu ja ihmiset tulevat luoksesi

Yritykset kuvittelevat usein ihmisten saapuvan sivuilleen tyhjästä. Tosiasiassa sinulla täytyy olla esiteltävänä jotakin, jonka vuoksi ihmiset ovat valmiita kuluttamaan aikaansa. Tieto ja ajanviete ovat tehokkaita keinoja saada kävijöitä ja saada heidät palaamaan takaisin. Hyvä internet-sivu herättää huomion, luo tunnetiloja ja kertoo lukijalleen sen mitä hän on tullut sivuilta hakemaan.

Vuosien aikana olemme auttaneet lukuisia yrityksiä internet-sivujen suunnittelussa ja toteutuksissa. Kotisivujen suunnittelu on osa-alue, jonka tärkeyttä yritykset eivät aina kokonaan tiedosta. Usein yrityksen internet-sivut ovat ensimmäinen asia, jonka asiakas yrityksestä näkee. Asiakas luo mielikuvan yrityksestä ja sen ammattitaidosta välittömästi internet-sivuille saapumisen jälkeen ja jatkossa näitä mielikuvia voi olla vaikea muuttaa.

Hyvä internet-sivu yhdistää helposti lukijan tietoon, jota hän tuli hakemaan. Jos sivusto ei anna vastausta asiakkaan ongelmaan, sivustolla ei ole arvoa. Suunnitelman aloitus vaikuttaa monille muuttuvan kynnysesteeksi. Mitä sivuille? Löytävätkö kilpailijani kaikki yrityssalaisuuteni ja uskallanko esittää palveluitteni hinnat sivuillani?

Hyvä sivusto koostuu mielenkiintoisesta sisällöstä, joka ratkaisee asiakkaasi ongelman.

Tekniset ja ulkoiset ominaisuudet

Internet-sivujen suunnittelussa tärkeimmät osa-alueet voi jakaa kahteen ryhmään: teknisiin ominaisuuksiin ja ulkoisiin ominaisuuksiin. Tekniset ominaisuudet keskittyvät pääasiassa parantamaan lukijan viihtyvyyttä sivuilla ja ulkonäölliset ominaisuudet pitävät asiakkaan sivuilla mahdollisimman pitkään.

Tekniset ominaisuudet

 • Skaalautuvuus (responsiivisuus) mobiililaitteisiin
 • Latausnopeus
 • Hakukoneoptimointi
 • Käytettävyys
 • Sisältörakenne
 • Navigointi
 • Toimivuus

Ulkoiset ominaisuudet

 • Ulkonäkö
 • Selkeä myyntiviesti
 • Laadukas sisältö
 • Yhteisöllisyys
 • Asiakastuntemus
 • Ohjaus toimintaan – Call to Action
 • Typografia
 • Kuvat
 • Värit
 • Luettavuus
 • Tasapaino
 • Linjat
 • Valkoinen tila
 • Etusivu

Tekniset:

Skaalautuvuus (responsiivisuus) mobiililaitteisiin

Nettisivujen käyttö kasvaa vuosi vuodelta ja nettisivujen mukautuvuus kännyköiden näytöille on tullut suunnittelussa vähimmäisvaatimukseksi. Mobiiliystävälliset internet-sivut skaalautuvat (responsiivisuus) aina käytössä olevan laiteen mukaan näyttäen tekstit luettavan kokoisina.

Lue lisää responsiivisista internet-sivuista.

Latausnopeus

Hyvä verkkosivu latautuu nopeasti. Ihmiset (sekä Google) rakastavat sivuja joiden latautumista ei tarvitse odotella sekunteja pidempään. He tarvitsevat kaipaamiaan tietoja heti! Optimoi kuvat ja videot nopeammin latautuviksi, jotta sivustosi aukeavat lukijalle välittömästi. Jo muutaman sekunnin odottelu voi olla olla syynä asiakkaan menettämiseen.

Internet-yhteyksien nopeudet kasvavat koko ajan, mutta samalla tahdilla sisällön, kuvien ja kaiken muun määrä lisääntyvät sivuilla. Sivuston nopeuden huomaa erityisen hyvin hitaalla verkkoyhteydellä. Nopea sivusto latautuu siedettävällä nopeudella myös hitaalla verkkoyhteydellä. Odottelu on pahinta mitä kärsimätön ja tiedonhaluinen asiakas tietää. Sivuston nopeus on usein aliarvostettua suunnittelussa, mutta on muistettava että kaikkialla ei ole hyviä yhteyksiä. Tämä pätee niin suuriin kaupunkeihin kuin harvaan asuttuihin maakuntiin.

Hakukoneoptimointi

Parhainkaan internet-sivu ei ole paras, jos kukaan ei sitä löydä. Hyvä internet-sivu ilman kävijöitä on näkymätön internet-sivu. Hakukoneoptimointi tuo sivustolle hakukoneiden kautta yleisöä. Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on kertoa hakukoneille sivustosi sisältö ja sen tarkoitus. Optimointi nostaa sivuston hakutuloksiin niillä avainsanoilla, jotka kuuluvat yrityksesi toimintaan. Mitä paremmin sivustosi on optimoitu, sitä korkeammilla hakutuloksilla se näkyy hakukoneissa.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Käytettävyys

Käytettävyys saa usein liian vähäisen huomion internet-sivujen suunnittelussa. Käytettävyys on yksi hyvän nettisivun merkittävin tunnusominaisuus. Sivu tulee olla helposti luettava sekä esimerkiksi navigoinnin on oltava selkeä ja looginen. Hyvä käytettävyys on ominaisuus, jonka ymmärtää vasta sitten kun sellaista ei ole.

Sisältörakenne

Hyvän kotisivun tunnusmerkit kohdistuvat selkeään aiheiden sijoitteluihin. Tee sivulla kulkemisesta yksinkertaista ja käyttäjälle selkeää. Pidä huoli asiakaslähtökohtaisesta loogisuudesta ja järjestele sivusi sisältö asiakastasi ajatellen.

Koko sivuston sisältö tulee olla hyvin jäsenneltyä, jotta käyttäjien on helppo siirtyä sivulta toiselle. Käyttäjien tulisi löytää heitä kiinnostavat sivut mahdollisimman vähäisillä klikkauksille.

Navigointi

Kuvittele asiakkaan sivustollasi käyttämä aika polkuna, josta haarautuu pienempiä polkuja, alasivuja. Monesti paras tapa ylänavigoinnin toteuttamiseen on sijoittaa pääsivut näkyville ja laittaa alasivut navigoinnin pudotusvalikkoon.

Älä pakota asiakasta metsästämään tietoa. Tuo heidän tarvitsemansa tieto helposti heidän eteensä. Eksyneet vierailijat siirtyvät nopeasti kilpailijoidesi sivuille helpomman tiedon toivossa.

Toimivuus

Jokainen linkki ja painettava nappi tulee toimia. Rikkinäinen tai toimimaton ominaisuus aiheuttavat vääriä mielikuvia yrityksestäsi ja saattavat johtaa asiakkaan poistumiseen. Testaa sopivin aikavälein sivustosi toimivuutta. Testaa linkit, napit yhteydenottolomakkeet jne.

Web-sivustot rikkoutuvat. Rikkoutumisen syyt voivat olla kehittyvässä teknologiassa, jossa jokin internet-sivun osa ei ole pysynyt mukana kehityksessä.

Ulkoiset:

Ulkonäkö

Hyvä websivu näyttää tuoreelta ja hyvältä. Se on yrityksesi ensimmäinen elementti, jonka asiakas näkee ja se luo mielikuvia koko yrityksestäsi ja sen palveluista. Surkean ulkonäön vuoksi se voi myös olla asiakkaan viimeinen kosketus yritykseesi.

Vetovoimainen sivusto ei aina tarvitse upeita grafiikoita tai hienoja animaatioita. Tyylikkäästi ja harkitusti sijoitetut elementit tekevät sivusta hyvän sisällön kanssa kiinnostavan.

Selkeä myyntiviesti

Internet-sivusi on tehokkain keino tehdä asiakkaillesi muistettava mielikuva yrityksestäsi. Panosta siihen mitä he ensimmäiseksi näkevät ja varmista että viestisi on helposti ymmärrettävä. Sisällytä pääsanomasi etusivulle, sillä se auttaa myös hakukoneita ymmärtämään helpommin sivustosi tärkeimmän sanoman.

Laadukas sisältö

Digitaalinen markkinointi ei ole mitään ilman hyvää myyntipuhetta. Laadukas sisältö on ehdottomasti tärkein hyvän internet-sivun kriteeri. Lukijoille hyödyllinen tieto erottuu muista ja saa helposti uusintakäyntejä.

Sivustosi ydintarkoitus on tarjota sisällön avulla ratkaisua asiakasta askarruttavaan pulmaan. Vierailija saapuu sivuillesi aina etsimään vastausta ongelmaansa. Anna hänelle riittävästi laadukasta tietoa palveluistasi sekä tuotteistasi ja koeta ratkaista asiakkaan ongelma jo etukäteen.

Sivustosi sisältö on tärkein elementti kaupan syntymiseen. Pidä focus palveluidesi tai tuotteitesi selkeässä esittelyssä, mutta tarjoa myös yksityiskohtaisempia tietoja niille, joille perustiedot eivät riitä. Asettumalla itse asiakkaan asemaan saat parhaiten vastauksen hyvään sisältöön.

Kiinnitä huomiota houkutteleviin otsikoihin. Ne saavat lukijaa siirtymään yhä syvemmälle tekstiin. Voit myös harkiten käyttää tekstissäsi avainsanoja, joiden avulla asiakkaasi löytävät yrityksesi hakukoneista. Avainsanojen käyttö on osa hakukoneoptimointia.

Hyödynnä sisällön suunnittelussa multimediaa. Kuvat ja videot kertovat asiakkaille tuotteistasi paremmin kuin pitkät tuoteselosteet. Ne myös pitävät asiakkaan kauemmin sivuillasi.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys kiteytyy hyvin sosiaalisen median palveluihin Facebookiin, Twitteriin sekä Linkediniin. Sosiaalinen media on voimakas ja tehokas tapa tuoda yritystä asiakkaiden luokse. Asiakkaasi ovat jo näissä palveluissa, joten siellä yrityksesikin tulisi olla.

Nykyajan sosiaalisen median maailmassa sivusto tulee olla helposti jaettavissa sosiaaliseen mediaan. Sosiaaliseen mediaan tehdyt linkitykset saavat tietynlaiset ulkoasut, joihin jokaiseen voi vaikuttaa. Tee jokaiselle sivulle sosiaalisia palveluita varten edustava esittely, jotta ne houkuttelevat lukijoita vierailemaan sivuilla.

Asiakastuntemus

Millä keinoin lukijat saapuvat sivuillesi? Tulevatko he hakukoneiden kautta (hakukoneoptimointi), mainoksien kautta (AdWords), sosiaalisen median kautta vai kirjoitavatko se yrityksen web-osoitteen suoraan osoitekenttään Asiakkaittesi saapumistavalla on suuri merkitys sivuston suunnittelussa. Se voi tarjota parhaimmillaan huimia säästöjä hakukonemainonnassa.

Ohjaus toimintaan – Call to Action

Mitä haluat asiakkaasi tekevän? Tee sivuille selkeä opastus siitä mitä haluat lukijan tekevän seuraavaksi. Tulisiko heidän liittyä postituslistalle vai klikata esiin lisätietoja? Kenties ehkä lähettää lomakkeella kysymys palvelusta tai ostaa tuote verkkokaupastasi? Hyvä verkkosivu opastaa kävijän haluamaasi lopputulokseen. Älä pakota asiakkaitasi miettimään seuraavaa tekoa, sillä muutoin hän jatkaa ratkaisun etsimistä muualta. Asiakkaallasi on ongelma, johon hän toivoo saavansa sivuiltasi selkeän vastauksen.

Typografia

Typografia liittyy tekstien ulkonäköön. Typografiaan kuuluvat muun muassa kirjasintyypin valinnat, kirjainkoko ja tekstin väri. Mitättömältä vaikuttava aihe on tärkeä, sillä typografian avulla luodaan samoja mielikuvia kuin esimerkiksi sivuilla käytettävien kuvien valinnalla. Kirjaisinfonteiksi voidaan valita hienostuneita tai perinteisiä kirjaisintyylejä riippuen siitä millaisia mielikuva halutaan luoda.

Käytä fontteja, joita on miellyttävä lukea ja mukauta tekstin koko kohdeyleisöösi (vanhemmalle kohdeyleisölle suurempi fontti). Paras lukemiskokemus saadaan, kun mustaa tekstiväriä käytetään valkoisella taustalla. Mustan ja valkoisen käyttö ei ole ehdotonta, mutta on suositeltavaa käyttää taustalla vaalean sävyjä ja tekstin sävyinä riittävän erottuvaa tummaa sävyä.

Kuvat

Käyttäjän visuaalista kokemusta on helppo parantaa valokuvilla ja videoilla. Hyvälaatuiset kuvat ja videot tekevät kotisivuistasi vakuuttavemmat. Erityisesti verkkokaupoissa hyvälaatuiset kuvat ovat vähimmäisvaatimuksia.

Pienet kuvat latautuvat nopeasti, mutta nykyaikaisessa sivustossa näyttävät tylsiltä. Nykyaikaiset internet-sivut huutava suuria kuvia. Kuvavaatimus tuottaa kuvia, joiden lataaminen kestää pitkään. Käsittele kuvat aina sopivan kokoisiksi ja optimoi tiedostokoot pieniksi.

Värit

Värit ovat välttämättömiä internet-sivuille. Väreillä on ihmisille erilaisia merkityksiä ja niiden huolimaton käyttö voi tuoda ei-toivottuja mielleyhtymiä. Ota selvää värien symboloinneista, jos teet esimerkiksi kansainvälisen sivuston.

Värien valinnassa on syytä pitäytyä tietyn väripaletin sävyissä. Värin vaihtaminen tietyissä tilanteissa voi sopia, mutta useimmiten se tuo häiritsevän ilmeen yleiskuvaan. Jokaiselle yritysilmeelle ominaisimmat värit löytyvät kuitenkin vain kokeilemalla. Värimaailma sisältää useimmiten 2 tai 3 pääväriä, jotka sopivat sävyiltään yhteen ja luovat halutun mielikuvan. Älä ylikäytä värejä.

Jokainen väri antaa itsestään tietynlaisen viestin ja suunnittelijan tehtävä on luoda niistä oikea viesti.

Luettavuus

Useimmat ihmiset eivät lue nettisivujen sisältöjä; ihmiset selailevat sisällön nopeasti ja etsivät sieltä heitä kiinnostavia aiheita. Otsikoinnit ja listamerkit leipätekstin välissä tekevät kokonaisuudesta mielenkiintoisen ja tarjoavat lukijalle hetken hengähtää ja pohtia lukemaansa.

Tee sivuistasi mahdollisimman helppolukuiset. Musta teksti valkoisella pohjalla on hyvä esimerkki helppolukuisesta tekstistä. Vältä taustakuvia tai tummia taustavärejä. Tummat taustavärit toimivat silloin, kun tekstiä on vähän. Suuremmissa tekstimäärissä lukeminen on silmälle raskasta ja sekavaa.

Tasapaino

Internet-sivujen tasapaino on tasapainottelua symmetrian kanssa. Epätasapainoinen sivusto vaikuttaa toisesta laidastaan raskaammalta.

Linjat

Linjat liittyvät tiiviisti tasapainoon. Ne ovat vaaka- ja pystylinjoja jotka kulkevat läpi sivuston. Linjat tekevät lukemisesta loogisempaa ja helpottavat seuraavan katsottavan kohdan sijainnin. Linjojen tarkoitus on hieman sama kuin valokuvaajien käyttämä kultainen leikkaus, jonka tarkoitus on tehdä havainnoitavasta silmälle miellyttävempää. Kultainen leikkaus on sommittelua helpottava menetelmä, jota voi soveltaa valokuvauksen, piirtämisen tai videokuvauksen lisäksi myös internet-sivujen suunnitteluun.

Valkoinen tila

Valkoista tilaa kutsutaan internet-sivun sisällön ympäröimään tyhjään tilaan. Valkoinen tila antaa lukijalle hengähdystauon tutustuessaan sivustoon. Valkoista tilaa lisäämällä voidaan haluttuja elementtejä nostaa esiin.

Naisten hajuvesimainokset sekä muotitalojen mainokset ovat tunnettuja valkoisen tilan käytöstään. Valkoinen tila yhdistetäänkin helposti tyylikkyyteen ja ylellisyyteen.

Etusivu

Sivustosi tärkein sivu on etusivu. Panosta etusivuun ja kerro siellä ytimekkäästi tuotteesi tai palvelusi hyödyt.

Yleinen virhe on täyttää etusivu sisällöllä, jolla ei ole lukijalle merkitystä. Lukijalle arvoton saapumissivu karkoittaa lukijan uudelleen hakukoneen luokse etsimään kilpailijoidesi sivuja. Sivustosi saa vain yhden mahdollisuuden jokaiselta asiakkaaltasi. Panosta tuohon lyhyeen hetkeen, jonka aikana asiakas muodostaa mielikuvan yrityksestä, sen ammattitaidosta ja kiinnostuksesta myyntiin.

Loppupäätelmä

Internet kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Samoin muuttuvat myös käyttäjien tottumukset ja käytöstavat. Muutoksista huolimatta hyvän verkkosivuston kriteerit pysyvät. Hyvä internet-sivu ei rajoitu esittelemiimme esimerkkeihin. Esimerkit toimivat osa-alueina, jotka liittyvät vahvasti onnistuneeseen internetsivujen suunnitteluun. Monipuolisuudestaan johtuen internet-sivujen suunnittelu on vaikeaa eikä tilannetta helpota tarjolla olevat mahdolllisuudet. Kuitenkin vaikein taistelu on taistelu omia mieltymyksiä vastaan. Sivusto tulisi olla aina suunniteltu asiakkailla, ei omien mieltymysten perusteella.

Erottuminen suuresta massasta on päivä päivältä vaikeampaa. Hyvällä suunnittelulla erottuminen on mahdollista.

Lue lisää blogista

Pyydä tarjous

Annamme mielellämme tarjouksen

Ota yhteyttä

Kysy palveluistamme tai anna palautetta

Kerro projektistasi

Me teemme siitä todellisen

Kerro yrityksestäsi ja tilaa palveluita