Hakukonemarkkinointi

= hakukonemainonta + hakukoneoptimointi

Hakukonemarkkinointi on yleistermi, joka tähtää lisääntyneen kävijäliikenteen kautta myynnin kasvattamiseen.

Mitä hakukonemarkkinointi on?

Hakukonemarkkinointi on yleisnimi digitaalisessa ympäristössä tapahtuvalle markkinoinnille, joita kutsutaan hakukonemainonnaksi ja hakukoneoptimoinniksi. Nämä kolme suhteellisen uutta termiä saattavat kuulostaa samalta, mutta niiden merkityksen avaaminen tuo esille kaksi erilaista tarkoitusta.

Hakukonemarkkinointi on internetissä tapahtuva markkinoinnin muoto, jolla pyritään lisäämään verkkosivuston liikennettä hakukonetuloksissa (1.) hakukoneoptimoinnin tai (2.) hakukonemainonnan keinoin ja saamaan sitä kautta kasvatettua myyntiä.

Suomessa Googlen hakukone hallitsee markkinoita ylivoimaisesti ja jäljelle jääneet rippeet ovat saaneet Bing, Yandex ja Yahoo! -hakukoneet. Googlen ylivoimaisuuden vuoksi hakukonemainonnalla sekä hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan lähes yksinomaan Googlen hakukonetta sekä Google AdWords -mainostusta.

SEO, SEM, SEA, PPC – Ammattitermejä viljelevä ala

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta kuulostavat hyvinkin samalta ja niiden merkitys on monelle hämärän peitossa. Hakukonemarkkinoinnissa viljellään mielellään vaikeaselkoisia ammattitermejä kuten SEO, SEM, SEA ja PPC, mutta hakukonemarkkinointi on näiden sanojen takana kuitenkin selkeää.

Hakukonemarkkinointi jaetaan kahteen osa-alueeseen

Hakukoneoptimointi SEO

Hakukoneoptimoinnilla on tarkoitus tuottaa sivuille hakukoneiden hakutuloksien avulla ilmaiseksi kävijöitä. Hakukoneoptimoidulla sivustolla internetin syövereissä kiertävien Google-robottien on helppo noutaa sivuston tietoja ja siten edesauttaa sivun parempaa löydettävyyttä hakukoneissa.

Hakukonemainonta SEA

Hakukonemainonta kasvattaa kotisivujesi liikennettä digitaalisella mainonnalla. Mainokset näkyvät Googlen hakutuloksissa sekä Googlen yhteistyökumppaneiden sivuilla niillä hakusanoilla joilla olet määritellyt mainoksen tulevan esiin. Mainonta perustuu klikkihinnoitteluun ja sinä määrittelet mainontaan käyttämäsi budjetin.

Haluatko tietää lisää hakukonemarkkinoinnista?

SEM (search Engine Marketing) = SEO (search Engine Optimization) + SEA (search Engine Advertising

Mikä on hakukone?

Google, Bing & Yahoo!

Hakukoneet ovat internetissä toimivia sivustoja, joita voi hyödyntää tiedon etsimisessä. Hakukoneet keräävät tietoa kaikista olemassa olevista internet-sivuista. Suosittuja hakukoneita ovat Google, Yahoo! ja Bing.

Hakukoneet keräävät tietoa automaattisesti hyödyntäen hakurobotteja, jotka risteilevät sivustojen sisällä ja tutkivat kulkiessaan sivustojen sisältöjä. Hakurobottien keräämän tiedon avulla kootaan hakukelpoinen sisällysluettelo internet-sivujen sisällöstä.

Kuinka hakukoneet toimivat?

Jokaisen hakukoneen algoritmit ovat erilaisia ja ne painottavat eri asioita. Ensimmäinen hakutulos Yahoo!:n hakukoneissa ei takaa ensimmäistä sijoitusta Googlessa. Hakukoneiden käyttämät metodit ovat salaisuuksia, mutta sen lisäksi ne muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Tämä tarkoittaa että tänään paras sivu saattaa olla huomenna vasta toiseksi paras.

Hakukoneet havaitsevat sivustoilla olevan tekstin ja käyttävät hyväksi HTML-rakennetta määritellessään asiayhteyksiä. Kuvat ja animaatiot ja videot antavat hakukoneille vain vähän lisäarvoja. Tekstisisältö on suurin tekijä jolla on merkitystä.

Mikä on hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan ero?

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta sekoitetaan usein keskenään. Onko niissä eroja ja mistä erot oikeastaan muodostuvat?

Käyttäjä joka hakee Googlen hakukoneista tietoa saa nähtäväkseen kahdentyyppisiä hakutuloksia: luonnollisia hakutuloksia vasemmalla puolella sivua sekä maksullisia mainoksia sivun ylälaidassa ja sivun oikealla reunalla.

Esimerkki:
Asiakas etsii Googlen hakukoneesta ”Asianajotoimisto”. Luonnolliset hakutulokset ovat niitä tuloksia, joiden sijoituksiin hakukoneoptimoinnilla voi vaikuttaa. Hakukonemainonta näkyy hakutulosten kahtena-kolmena ensimmäisenä tuloksena sekä hakutulosten sivulla olevissa mainoksissa. Mainoksien sijaintiin vaikuttavat hintatarjouksen lisäksi mainoksen osuvuus.

Hakukonemainonta on hakukoneoptimointia laajempi käsite. Hakukoneoptimointi pyrkii nostamaan verkkosivuston sijoituksia luonnollisissa hakutuloksissa, mutta hakukonemainonta hyödyntää hakukoneissa tekevien ihmisten tiedonhakuja, joissa sopivan avainsanan käyttäminen laukaisee mainoksen näyttämisen.

Hakukoneoptimoinnin, hakukonemainonnan ja hakukonemarkkinoinnin erottaminen on olennaista silloin, kun yritys pohtii mainosbudjettiaan. mitä halutaan tehdä ja millaisia tuloksia saada? Hyvä markkinointimenestys koostuu näiden molempien tekniikoiden ymmärtämisestä ja samanaikaisesta hyödyntämisestä.

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta eivät kilpaile keskenään. Molemmat tähtäävät sivuston kävijöiden lisäämiseen, mutta tekevät sen toisistaan poikkeavilla tavoilla. Ne tukevat toisiaan ja ovat hyödyksi erityisesti uusilla sivuilla, jotka eivät ole vielä ansainneet paikkaansa hakukoneiden sijoituksissa.

Useat yritykset perustavat internet-sivuston ja tilaavat siihen hakukoneoptimoinnin. Huomioimatta jää joko tietoisesti tai tiedostamatta toinen hakukonemarkkinoinnin osa-alue, hakukonemainonta. Hakukonemainonta on hakukoneoptimointia laajempi käsite, joka kattaa erilaisia internet-mainonnan mahdollisuuksia.

Lue blogistamme miksi sinun tulisi käyttää hakukoneoptimointia sekä hakukonemainontaa samanaikaisesti.

EROT PÄHKINÄNKUORESSA

Hakukonemainonta

Hakukonemainonnan maksetut mainokset (Google AdWords) ovat keino päästä Googlen hakutulosten joukkoon nopeasti ilman hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnintulokset voivat ilmetä vasta pitkän ajan päästä ja tietyille sivustoille maksullinen hakukonemainonta on ainoa keino päästä hakutuloksiin. Toisille se tarjoaa lisämahdollisuuden parempaan ja tehokkaampaan näkyvyyteen.

AdWords-Mainokset sijoittuvat Googlen hakutulossivulle joko sivun ylälaitaan tai sivun oikeaan laitaan. Mainoksen näkyvyyteen, hintaan ja sijaintiin vaikuttavat mainostekstin laatu, avainsanojen osuvuus sekä linkissä olevan sivun sisällön laadukkuus. Hakukonemainonta on klikkihinnoiteltua ja jokainen mainostaja osallistuu hintahuutokauppaan. Hakukonemainoksissa mainosten näyttäminen on ilmaista ja se maksuja kertyy vasta kun klikkatun mainoksen kautta siirrytään sivustollesi.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tehtävänä on etsiä mahdollisia esteitä, jotka vaikeuttavat hakukoneiden pääsyä internet-sivuillesi ja poistaa nämä esteet. Hakukoneoptimointi tavallaan ohjaa hakukoneita löytämään sivustolta halutut asiat. Helpomman löydettävyyden ansiosta sivuston näkyvyys kasvaa hakukoneissa.

Autamme yritystäsi ottamaan uuden askeleen